ПОДБОР
на кандидати за учебния център
» Необходими документи:
1. Копие от диплома за завършено средно професионално образование или копие от бележника за 12 клас – за завършващите през 2017 година;
2. Попълнен фирмен образец за кандидатстване или актуална автобиография.
» Крайна дата за постъпване на документите – 16.06.2017 г.
» Провеждане на подбор с одобрените по документи кандидати:
1. Тест по теория и практика – до 07.07.2017
2. Интервю с успешно издържалите теста – до 24.07.2017 (при необходимост се провеждат и допълнителни интервюта)
» Информиране на одобрените кандидати до 28.07.2017
» Подписване на трудов договор – до 01.09.2017
» Критерии за избор:
 • резултати от тестовете;
 • интервю;
 • » Профил на кандидата:
 • желание за придобиване на ценни практически знания и умения;
 • обича работата с технически средства – металообработващи и производствени машини;
 • сръчен;
 • трудолюбив и усърден;
 • прилежен и дисциплиниран;
 • » Начало на обучението – 07.09.2017.
  » Документите се подават на място, по пощата или по електронен път на описаните по-долу адреси.
  Контакти:
  4202 Радиново
  Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
  Отдел Управление на човешки ресурси
  - 032/505 399
  - 032/505 414
  - lhm_jobs@liebherr.com
    Subject: LIEBHERRB2B4EM@IL
    Моля, отбележете ref.№ 2017-11